اشک

خانه
آرشيو
پست الكترونيك


سایت دیگری از اشک


وبلاگ هامون
وبلاگ پاگرد
گل اندام


آلبوم عکس


داستانهای کوتاه


رويا
پارادايس
كوير
كليور
زندگی دوباره
رهايی
فاطمه
مادر
سال نو
توهم
دربند
از كجا آمدي
از بانو تا مریم
همسايه ها
صمغ آباد
رامون
قاسم وليلا
پارك لاله
سنگكي
جلال
اينجا خيلی آرومه
ابرده
امین
دانشگاه
زمزمه
رهایی
انتظار
سلام استاد
آفرینش
سرآسیاب
سرآسیاب2
انتهای بی انتها
لحظه همراهی
کوره راه
یک شب یک مرد
غریبه
سلام علی آقا
من در تلاقی دو اندیشه
سوغاتی
دماوند
تکرار وجود
ناهید
یک باور
کافی شاپ کنج
یک پله
سکوت پایدار نیست
آرمان
داستان امروز
سکون
امتحانی دوباره
سال دگر
زمزمه
سرگردان
ابتدا
تداوم حقیقت
وداع
جبر خلوت
ماهی و دریا
دستمال صورتی
محبوب

*****************


مطالب پراکنده


پایان حرکت
ویرانه آشنا
شروع برای بازگشت
چرا
صادق هدایت
سرچشمه
یادی دوباره
نجواگر
رها
غبار
شب ایرانی
پریشانی
تعطیلات
یک کتاب
هانامی
رابطه ها
بازگشت
دانستن و واقعیت داشتن

*****************


Life Moments


Second Moment
Third Moment
Fourth Moment
Fifth Moment
Sixth Moment
Seventh Moment
Eight Moment
Ninth Moment
Tenth Moment


Play/Pause


۱۳۸٥/۳/٢٤

 

Ninth Moment

 

"Everyone is a bore to someone. That is unimportant. The thing to avoid is being a bore to oneself."

  • Gerald Brenan English writer


"Sanity calms, but madness is more interesting."

"Always go to the bathroom when you have a chance."

"Being on the tightrope is living; everything else is waiting."

  • Karl Wallenda Austro-Hungarian aerialist

"Silence is the virtue of fools."

  • Francis Bacon English writer

"He who doesn't lose his wits over certain things has no wits to lose."

  • Gotthold Lessing German dramatist

"Life isn't a matter of milestones but of moments."

  • Rose Fitzgerald Kennedy US royalty

"Men first feel necessity, then look for utility, next attend to comfort, still later amuse themselves with pleasure, thence grow dissolute in luxury, and finally go mad and waste their substance."

  • Giambattista Vico Italian philosopher

"Be such a man, and live such a life, that if every man were such as you, and every life a life like yours, this earth would be God's Paradise."

  • Phillips Brooks US clergyman

"Draw your pleasure, paint your pleasure, and express your pleasure strongly."

  • Pierre Bonnard French artist

 


پيام هاي ديگران ()

محمد حسينی


[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]