اشک

خانه
آرشيو
پست الكترونيك


سایت دیگری از اشک


وبلاگ هامون
وبلاگ پاگرد
گل اندام


آلبوم عکس


داستانهای کوتاه


رويا
پارادايس
كوير
كليور
زندگی دوباره
رهايی
فاطمه
مادر
سال نو
توهم
دربند
از كجا آمدي
از بانو تا مریم
همسايه ها
صمغ آباد
رامون
قاسم وليلا
پارك لاله
سنگكي
جلال
اينجا خيلی آرومه
ابرده
امین
دانشگاه
زمزمه
رهایی
انتظار
سلام استاد
آفرینش
سرآسیاب
سرآسیاب2
انتهای بی انتها
لحظه همراهی
کوره راه
یک شب یک مرد
غریبه
سلام علی آقا
من در تلاقی دو اندیشه
سوغاتی
دماوند
تکرار وجود
ناهید
یک باور
کافی شاپ کنج
یک پله
سکوت پایدار نیست
آرمان
داستان امروز
سکون
امتحانی دوباره
سال دگر
زمزمه
سرگردان
ابتدا
تداوم حقیقت
وداع
جبر خلوت
ماهی و دریا
دستمال صورتی
محبوب

*****************


مطالب پراکنده


پایان حرکت
ویرانه آشنا
شروع برای بازگشت
چرا
صادق هدایت
سرچشمه
یادی دوباره
نجواگر
رها
غبار
شب ایرانی
پریشانی
تعطیلات
یک کتاب
هانامی
رابطه ها
بازگشت
دانستن و واقعیت داشتن

*****************


Life Moments


Second Moment
Third Moment
Fourth Moment
Fifth Moment
Sixth Moment
Seventh Moment
Eight Moment
Ninth Moment
Tenth Moment


Play/Pause


۱۳۸٢/۱۱/٢٤

 

*ما واقعا بهتر از آن هستيم که بنظر مي آيد باشيم
*دو چيز مرا به خشوع واداشته آسمان پر ستاره بالاي سر و قانون اخلاقي درون دل
*ما فقط به آنچه در اشيا گذاشته ايم مي توانيم شناخت حاصل کنيم
*هر چيز را هم مي توان هم نمي توان به عناصر اصلي خود تجزيه کرد و هر واقعه عللي طبيعي دارد اما برخي وقايع چنين نيست
*انسان بودن فقط شناختن نيست انجام دادن نيز هست
*اختيار اصل موضوع عقل عملي است
*تنها چيزي که بدون قيدو شرط خير است اراده خير است
((کانت))

---------------------------------------------------------------------


ترس از خطا بزرگترين خطاست
آدمي هيچگاه در تنهائي آزاد نيست بلکه در متن جامعه اي آزاد و معنا دار آزاد است
روح حقيقتا فقط در پايان تاريخ آن چيزي است که هست
((هگل))

-------------------------------------------------------------------


جامعه فاسد به آساني مي تواند انسان را منحرف و دگرگون کند اما هرگز نمي تواند آن را بي اثر کند
((روسو))

-------------------------------------------------------------------------


جهان توهمي استعلايي است و حقيقت نخست در خودهاي ما يافت مي شود و حقيقت عبارت از عقل نيست بلکه عبارت از اراده اي غير عقلي و غير شخصي است و اراده ما را در اين راه مي افکند و ير اراده تسلطي نيست و اراده حقيقت همه اشيا است
زندگي ذاتا بي معني و عبث است و در بهترين حالت شايد بتوانيم از ميان اين عبث بودن همان زندگي را پيدا کنيم و با انکار اراده و اميال بيهوده که بي واسطه ترين تجليات آن است به گونه اي به آرامش نيروانايي دست يابيم
تنها آغازگاه صحيح هر فلسفه اي آگاهي شخصي و فردي است و هر فلسفه حقيقتي ايده اليستي است
علم تجربي راه رسيدن به شناخت نيست بلکه تقويت همان توهماتي است که به ما تصويري باطل از ماهيت واقعيت مي بخشد
((شوپنهاور))پيام هاي ديگران ()

محمد حسينی


[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]