*ما واقعا بهتر از آن هستيم که بنظر مي آيد باشيم
*دو چيز مرا به خشوع واداشته آسمان پر ستاره بالاي سر و قانون اخلاقي درون دل
*ما فقط به آنچه در اشيا گذاشته ايم مي توانيم شناخت حاصل کنيم
*هر چيز را هم مي توان هم نمي توان به عناصر اصلي خود تجزيه کرد و هر واقعه عللي طبيعي دارد اما برخي وقايع چنين نيست
*انسان بودن فقط شناختن نيست انجام دادن نيز هست
*اختيار اصل موضوع عقل عملي است
*تنها چيزي که بدون قيدو شرط خير است اراده خير است
((کانت))

---------------------------------------------------------------------


ترس از خطا بزرگترين خطاست
آدمي هيچگاه در تنهائي آزاد نيست بلکه در متن جامعه اي آزاد و معنا دار آزاد است
روح حقيقتا فقط در پايان تاريخ آن چيزي است که هست
((هگل))

-------------------------------------------------------------------


جامعه فاسد به آساني مي تواند انسان را منحرف و دگرگون کند اما هرگز نمي تواند آن را بي اثر کند
((روسو))

-------------------------------------------------------------------------


جهان توهمي استعلايي است و حقيقت نخست در خودهاي ما يافت مي شود و حقيقت عبارت از عقل نيست بلکه عبارت از اراده اي غير عقلي و غير شخصي است و اراده ما را در اين راه مي افکند و ير اراده تسلطي نيست و اراده حقيقت همه اشيا است
زندگي ذاتا بي معني و عبث است و در بهترين حالت شايد بتوانيم از ميان اين عبث بودن همان زندگي را پيدا کنيم و با انکار اراده و اميال بيهوده که بي واسطه ترين تجليات آن است به گونه اي به آرامش نيروانايي دست يابيم
تنها آغازگاه صحيح هر فلسفه اي آگاهي شخصي و فردي است و هر فلسفه حقيقتي ايده اليستي است
علم تجربي راه رسيدن به شناخت نيست بلکه تقويت همان توهماتي است که به ما تصويري باطل از ماهيت واقعيت مي بخشد
((شوپنهاور))


/ 4 نظر / 8 بازدید
شمارشگر

سلام!! این یه سیستم آمار گیری از بازدید گنندگان برای وبلاگ می باشد که در مراحل اولیه طراحی و تست می باشد امیدواریم با ثبت نام و استفاده از آن ما را در هر چه بهتر و بیشتر نمودن امکانات آن یاری فرمایید. با تشکر!.

homi

سلام وبلاگ خوبی داری بازم به ما سر بزن.

شراره

وبلاگ فوق العاده ای داری..... هر تعريف ديگه به نظرم تعريف اول رو خراب ميکنه ...من که جز دوستدارانت شدم