دوران تحصیل

دوران تحصیل

نمی دانم چه کسی چه موقع و در کجا به من گفته است که زندگی یعنی پشت میز تحریر نشستن و مشغول یاد گرفتن مطالب مختلف ... دوران تحصیلی من پر از بالا پایین شدنها بود بارها به عنوان یک شاگرد بسیار نامنظم و حرف گوش نکن به همه معرفی شدم و به همان تعداد هم به عنوان یک شاگرد مرتب و درسخوان و در آخر الان که سی سالگی را هم پشت سر می گذارم نمی دانم کجای این قضاوت قرار دارم .... من همیشه همان آدم بودم و برداشت دیگران بسیار متفاوت ... 

هنوز که هنوزه خودم هم مطمئن نیستم چرا اینقدر نوسان وجود داشت بقول یکی از مصاحبه کننده های گزینش دکتری گفت: کارنامه های شما اصلا با هم جور نمی آید انگار چند نفر متفاوت هر کدام از آن مراحل را گذرانده است ... البته الان که خودم هم فکرش را می کنم می بینم واقعا چند نفر متفاوت بودند زیرا اصلا نمی توانم هیچکدام از دورها را با دوره دیگری مقایسه کنم چونکه من در هر دور یک آدم متفاوت بودم بطور متفاوتی لباس می پوشیدم و حتی راه رفتن و حرف زدنم هم فرق می کرد ... شاید طوری زندگی می کردم که قضاوت دیگران را در نظر نداشتم ( و شاید هم شدیدا متاثر از قضاوت دیگران بودم و هنوز خودم خبر ندارم) ...

انسانها ناخوداگاه بار ها خودشان را در معرض آزمایش قرار می دهند تا به مرزهای زندگی خودشان شکل بدهند اینکه تا چه حد می توانند بد باشند یا خوب و یا اینکه موفق یا بازنده , اجتماعی یا منزوی , مفید یا مضر و ...

زندگی یعنی رابطه ... پس باید لحظه ای قضاوت را کنار گذاشت و با چشم دیگر خواهی دید ...

مهم نیست الان کجای دنیا قرار داریم و چکاری انجام می دهیم مهم این است که ما به اطرافمان معنای بودن بدهیم نه طلب بودن از اطرافمان را داشته باشیم .....

دوستان اطراف ما چند دسته اند دوستانی که از میان یک جامعه بزرگ انتخاب شده اند دوستانی که از میان یک جامعه کوچک انتخاب شده اند و دوستانی که از میان تنها فراد موجود انتخاب شده اند ... از نگاه دیگر ... دوستانی که آنها ما را انتخاب کرده اند یا دوستانی که ما آنها را انتخاب کرده ایم ویا رابطه دوستانه ای که در یک لحظه شکل گرفته است .... ( چه تفا وتی بین آنها وجود دارد؟ ) ..

 

/ 2 نظر / 8 بازدید
ساده مثل آب

سادگی کردم و نوشتم : عاشقان بهم می رسند اگر خطا کنند!!... سادگی کن و سری بزن

غزال

یاد دورانتحصیل خودم میفتم که چقدر اذیت کردم معلم ها مو... به صحفه ی من سر بزن خوشحال میشم جزو دوستان من باشید