پاورقی

در فرهنگ مصريان باستان سير وسلوکي ديده مي شود که هدف نهايي آن پالايش روح و روان آدمي بوده است ، اين مسافرت چند مرحله اي و رازگونه وابسته به انجام يک سري ملاقات با خردمنداني فرهيخته و آينده بين ( پيشگو ) بود که طي اين ملاقات ها رهرو دستوراتي از پيش مشخص را دريافت مي نمود وبا گام نهادن در راه و طي طريق درسي کليدي را مي آموخت و تجربه مي کرد . مراحل هفت گانه اين سير و سلوک به ترتيب زير مي باشد :<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

خوان اول :

آغاز راه در بوهن (BUHEN) بود جايي که شخص مي بايست با روزه داري توانايي کنترل اشتهاي خويش را بدست مي آورد ، سپس براي ادامه به به معبد فيلا (PHILAE) مي رود جايي که آنرا دروازه مَن ( راه عبور از منيت ) ناميده اند ، در آنجا او با تمامي وجود وبه صورت چشم بسته به مقدسات سوگند ياد مي کند که راه را تا انتها ادامه دهد و مراحل هفت گانه ، که هر مرحله خود يک انقلاب روحي است را طي نمايد ، اين خود اولين مرحله از تحول روحي است.

خوان دوم :

دستيابي به راز هوا ( تنفس ) و تسلط بر آن دومين درجه از تحول مي باشد که در تيبس (THEBES) دست مي يابد.

خوان سوم :

براي طي نمودن اين مرحله نوآموز بايد بر غريضه جنسي خود مسلط شود . او براي ادامه به ابيدوس (ABYDOS) مي رود و در آنجا با افزايش مهارت هاي خود راز آتش را يافته و بر آن چيره مي گردد . آغاز اين مرحله به اين صورت است که نوآموز به حالتي فرو مي رود که که مرگ را مي بيند يا به عبارت ديگر و به صورت سمبوليک مي ميرد .

خوان چهارم :

اين مرحله شامل يافتن راه هاي آلفا و اُومِگا براي رسيدن به حقيقت مي باشد که نوآموز براي انجام آن بايد به هرموپوليس (HERMOPPOLIS) و آخِتاتون (AKHETATON) سفر کند . پس از پايان اين مرحله است که رهرو به خواندني هاي مقدس دسترسي خواهد داشت .


خوان پنجم :

مريد براي رسيدن به درجات بالاتر بايد به ممفيس(1) MEMPHIS برود تنها چيزي که براي رسيدن و گذشتن از اين مرحله لازم است شجاعت براي درخواست نمودن آنست . در ممفيس است که او چگونگي مبارزه هورس (HORUS) پسر ايسيس(2) (ISIS) و اوزيريس(3) (OSIRIS) را با اژده هاي صد سر مشاهده مي نمايد .


خوان ششم :

درجه ششم از هوشياري است که در هليوپوليس (HELIOPOLIS) انجام مي گيرد که با نام دروازه مرگ شناخته مي شود او علم ستاره شناسي را مي آموزد و اينجاست که رهرو به اين آگاهي مي رسد که تمامي خدايان پانتئون(4) (PANTHEON) از يک خدا سرچشمه مي گيرند.


خوان هفتم :

آخرين مرحله از مراحل هفت گانه در بهيدت (BEHEDET) و هليوپوليس (HELIOPOLIS) به انجام خواهد رسيد در اين مقام است که رهرو علم خالص خدايي را دريافت مي نمايد ، او رمز آدون (ADON) را بدست مي آورد و به کليد سلطنتي دسترسي خواهد يافت .


پانوشت ها :

1 . پايتخت مصر باستان

2 . الهه باروري

3 . خداي عالم اموات و داور مردگان

4 . معبد همه خدايان

 

 

اصل اين متن مربوط به سايت www.albumjadid.com است. در ضمن اگر به اين زمينه علاقه مند هستيد می توانيد يک نمونه واقعی ازسلوک را در دنيای امروز در کتاب  ال والا بخوانيد که نوشته ميگوئل سرانو است و در آن سير و سلوک در مورد يک فرد که به يک فرقه هندی موسوم به آناتائی ها بيان می کند . .......

/ 0 نظر / 12 بازدید